Wyniki z egzaminu na maklera papierów wartościowych

data aktualizacji

Wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku egzaminu na maklera papierów wartościowych, który odbył się w dniu 19 marca 2023 r., należy składać w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 7 kwietnia 2023 r. włącznie. Jednocześnie należy złożyć wersję elektroniczną wniosku na adres: egzaminy@knf.gov.pl. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Wnioski należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.