Wyniki z egzaminu - Komisja Nadzoru Finansowego

Maklerzy papierów wartościowych

Wyniki z egzaminu na maklera papierów wartościowych

Data aktualizacji:

Wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku egzaminu na maklera papierów wartościowych, który odbył się w dniu 15 pażdziernika 2023 r., należy składać w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 8 listopada 2023 r. włącznie. Jednocześnie należy złożyć wersję elektroniczną wniosku na adres: egzaminy@knf.gov.pl. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Wnioski należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.