Wyniki z egzaminu na maklera papierów wartościowych

data aktualizacji

Wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku egzaminu na maklera papierów wartościowych, który odbył się w dniu 13 września 2020 r., należy składać w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 9 października 2020 r. włącznie. Jednocześnie należy złożyć wersję elektroniczną wniosku na adres: egzaminy@knf.gov.pl. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.