Wyniki z egzaminu na maklera papierów wartościowych

data aktualizacji

Wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych, które odbyły się w dniu 27 marca 2022 r., należy składać w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 19 kwietnia 2022 r. włącznie. Jednocześnie należy złożyć wersję elektroniczną wniosku na adres: egzaminy@knf.gov.pl. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.