Wyniki z egzaminu na maklera papierów wartościowych

data aktualizacji 06 maja 2019

icon_doc_pdf_small  Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych, przeprowadzonego w dniu 24 marca 2019 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki sprawdzianu umiejętności na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 24 marca 2019 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 24 marca 2019 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 21 października 2018 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 21 października 2018 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 21 października 2018 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 25 marca 2018 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 25 marca 2018 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 22 października 2017 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 22 października 2017 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 22 października 2017 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 22 października 2017 r.

icon_doc_pdf_smallWyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 26 marca 2017 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 23 października 2016 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 23 października 2016 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 20 marca 2016 r.

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zdały egzamin na maklera papierów wartościowych przeprowadzony w dniu 20 marca 2016 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 11 października 2015 r.

icon_doc_pdf_smallLista osób, które zdały egzamin na maklera papierów wartościowych przeprowadzony w dniu 11 października 2015 r. 

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 29 marca 2015 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 29 marca 2015 r.

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zdały egzamin na maklera papierów wartościowych przeprowadzony w dniu 29 marca 2015 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 26 października 2014 r.

icon_doc_pdf_small Lista osób, które zdały egzamin na maklera papierów wartościowych przeprowadzony w dniu 26 października 2014 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 30 marca 2014 r.

icon_doc_pdf_smallLista osób, które zdały egzamin na maklera papierów wartościowychprzeprowadzony w dniu 30 marca 2014 r.

icon_doc_pdf_small Wyniki egzaminu uzupełniającego na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 30 marca 2014 r.

icon_doc_pdf_smallLista osób, które zdały egzamin uzupełniający na maklera papierów wartościowych przeprowadzony w dniu 30 marca 2014 r.