Infrastruktura rynkowa oparta na DLT - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Infrastruktura rynkowa oparta na DLT

Data aktualizacji:

8 marca 2023 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych opublikował na stronie internetowej oficjalne tłumaczenia na języki narodowe Wytycznych w sprawie standardowych formularzy, formatów i wzorów wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie infrastruktury rynkowej opartej na DLT. Wytyczne skierowane są do wnioskodawców ubiegających się o specjalne zezwolenie na prowadzenie infrastruktury rynkowej opartej na DLT określonej w art. 2 pkt 5 Rozporządzenia 2022/858 w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE. 

Wytyczne stosuje się od dnia 23 marca 2023 r. 

W związku z powyższym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że stosowne wnioski i formularze należy kierować na adres ul. Piękna 20 00-549 Warszawa, skr. Poczt. 419 lub za pośrednictwem ePUAP na adres: /2447pvjake/SkrytkaESP. Wnioski powinny być wypełnione w języku polskim i angielskim oraz przekazywane na trwałym nośniku, tj. w formie papierowej lub elektronicznej w formacie umożliwiającym odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 

Wniosek o wydanie specjalnego pozwolenia na prowadzenie MI opartej na DLT należy wypełniać i składać zgodnie z Wytyczną nr 2.  Musi on zawierać następujące informacje: 

  • Tabela nr 1. Informacje ogólne
  • Tabela nr 2. Informacje, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie MTF opartej na DLT, SS opartego na DLT lub TSS opartego na DLT
  • Tabela nr 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie MTF opartej na DLT lub TSS opartego na DLT: Odstępstwa od przepisów dyrektywy 2014/65/UE i rozporządzenia (UE) nr 600/2014 
  • Tabela nr 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie SS opartego na DLT lub TSS opartego na DLT: Odstępstwa od przepisów rozporządzenia (UE) nr 909/2014 
Do pobrania

Załącznik do wytycznych

plik .pdf, 309,2kB
Pobierz