Sprawozdawczość

data aktualizacji 17 kwietnia 2018

icon_doc_pdf_small Wzory plików sprawozdawczych dla SKOK obowiązujące od stycznia 2018 r.
(22-02-2018 r.)

icon_doc_pdf_small Nowe wzory plików sprawozdawczych dla SKOK obowiązujące od lutego 2014 r.

(14-03-2014 r.)

icon_doc_pdf_small Pismo kierowane do kas z nowymi formułami walidacyjnymi
(15-07-2013 r.)

icon_doc_pdf_small Prezentacja ze szkolenia dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie zasad sporządzania sprawozdawczości
(12-06-2013 r.)

icon_doc_pdf_small Informacja o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
(11-01-2013 r.)