BCBS - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

BCBS – Basel Committee on Banking Supervision
Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego

Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego powstał w 1974 r. pod auspicjami Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Komitet został powołany przez prezesów Banków Centralnych krajów należących do Grupy G10. Początkowo Komitet przyjął nazwę Bazylejskiego Komitetu ds. Regulacji Bankowości i Procedur Nadzorczych, za cel obierając dążenie do wypełnienia luk w systemie nadzoru bankowego.

Obecnie w skład Komitetu Bazylejskiego wchodzą przedstawiciele Banków Centralnych oraz organów nadzoru finansowego z 27 państw świata. Europę reprezentują następujące państwa: Belgia, Francja, Holandia, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Włochy oraz Wielka Brytania. Pozostałe kraje członkowskie Komitetu Bazylejskiego to: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Hong Kong, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Rosja, Singapur, Republika Południowej Afryki, Turcja oraz USA.

Komitet Bazylejski stanowi forum współpracy państw członkowskich w zakresie nadzoru bankowego. Komitet nie pełni jednak funkcji instytucji nadzorczej, a jego wytyczne nie stanowią obowiązujących norm prawnych. Komitet formułuje standardy techniczne, wytyczne oraz rekomendacje w zakresie dobrych praktyk, oczekując, iż właściwe organy poszczególnych państw wdrożą je w formie aktów prawnych w sposób, który najlepiej odpowiada specyfice danego systemu.

Komitet obsługiwany jest przez Sekretariat usytuowany przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) z siedzibą w Bazylei.

Strukturę organizacyjną Komitetu Bazylejskiego tworzą cztery główne grupy robocze:
• Grupa ds. implementacji standardów nadzorczych (Standards Implementation Group)
• Grupa ds. rachunkowości i sprawozdawczości (Accounting Task Force)
• Grupa ds. rozwoju polityki standardów nadzorczych (Policy Development Group)
• Bazylejska grupa konsultacyjna (Basel Consultative Group).

Zgodność i funkcja zapewnienia zgodności w bankach (plik PDF)

Compliance and the compliance function in banks (plik PDF)  


1. Zbiór dokumentów tworzący globalną strukturę regulacyjną dla kapitałów i płynności (tzw. Bazylea)

2. Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego (Core principles for effective banking supervision)

3. Konsultacje publiczne BCBS

 

Dokumenty archiwalne