Rynek pośredników kredytowych

data aktualizacji

Działem właściwym dla rejestracji pośredników kredytowych w zakresie kredytów konsumenckich jest dział II rejestru pośredników kredytowych. Poniżej udostępniamy wzór formularza wniosku o wpis, który jest właściwy dla rejestracji pośredników kredytowych w zakresie kredytów konsumenckich.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższym formularzem oraz z zawartymi w nim wyjaśnieniami.

Rekomendowanym sposobem doręczania korespondencji jest korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP. Doręczenie za pośrednictwem ESP jest najszybszym sposobem przekazania korespondencji oraz gwarantuje podmiotowi składającemu uzyskanie potwierdzenia doręczenia.

Zachęcamy także do korzystania z ustawy o kredycie konsumenckim. Ujednolicony tekst ustawy dostępny jest pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111260715

Ważne dla pośredników kredytowych są również niektóre przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami dostępnej pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/819/1

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na treść art. 82 pkt 21 i 22 oraz art. 90 ustawy o kredycie hipotecznym.

Opłaty od wniosków o:

  • wpis pośrednika kredytowego do rejestru pośredników kredytowych w wysokości 600 zł,
  • zmianę wpisu w rejestrze pośredników kredytowych w wysokości 200 zł,
  • wykreślenie wpisu z rejestru pośredników kredytowych w wysokości 200 zł,

należy wnieść na rachunek Komisji Nadzoru Finansowego, nr rachunku: 21 1010 0068 6800 0000 0000 0012, tytuł wpłaty odpowiednio:

  • opłata za wpis do rejestru pośredników kredytowych,
  • opłata za zmianę wpisu do rejestru pośredników kredytowych,
  • opłata za wykreślenie wpisu z rejestru pośredników kredytowych.

Kwoty opłat określone są w art. 59dc ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim. 

UKNF przypomina wnioskodawcom o spoczywającym na przedsiębiorcy obowiązku uwzględnienia w opisie przedmiotu działalności gospodarczej we właściwych rejestrach (CEIDG albo KRS) odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – odzwierciedlających prowadzoną działalność, polegającą na pośrednictwie kredytowym w zakresie kredytów konsumenckich.

Informacja:

Pytania dotyczące stanu toczących się postępowań w sprawie rejestracji pośredników kredytowych w zakresie kredytów konsumenckich należy kierować na adres e-mail: dsi@knf.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że pracownicy UKNF nie są uprawnieni do udzielania odpowiedzi na pytania w zakresie poprawnego wypełniania formularzy rejestracyjnych jak też do rozstrzygania wątpliwości prawnych, w tym co do obowiązku rejestracji w dziale II rejestru pośredników kredytowych.