Systemy ochrony instytucjonalnej zarządzane przez jednostki zarządzające (spółdzielnie)