Systemy ochrony instytucjonalnej zarządzane przez jednostki zarządzające (spółdzielnie) - Komisja Nadzoru Finansowego