Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Szukana fraza

Od
Do
KSR NGR przyjął dokument opisujący metody stosowania wskaźnika RFR oraz wybranych zasad obliczania składanych stóp procentowych

Data aktualizacji 11 kwietnia 2024

Komitet Sterujący NGR podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR typu RFR

Data aktualizacji 3 kwietnia 2024

Komunikat KS NGR w sprawie zmian w oczekiwanej Mapie Drogowej reformy wskaźników referencyjnych

Data aktualizacji 25 października 2023

KS NGR Przyjął rekomendację w zakresie zasad i sposobów konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR

Data aktualizacji 28 września 2023

Podsumowanie wniosków z konsultacji publicznych Rekomendacji w zakresie zasad i sposobów konwersji emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR

Data aktualizacji 28 września 2023

Publiczne konsultacje rekomendacji NGR dot. zasad i sposobów konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR

Data aktualizacji 7 lipca 2023

KS NGR przyjął Rekomendację w zakresie zastosowania stawki zastępczej dla wskaźnika referencyjnego WIBOR w instrumentach pochodnych stopy procentowej

Data aktualizacji 7 lipca 2023

Wnioski z konsultacji Rekomendacji dot. zastosowania stawki zastępczej dla wskaźnika referencyjnego WIBOR w instrumentach pochodnych stopy procentowej

Data aktualizacji 7 lipca 2023

KNF przeprowadziła ocenę zdolności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR do pomiaru rynku oraz realiów gospodarczych

Data aktualizacji 3 lipca 2023

Publiczne konsultacje rekomendacji NGR dot. instrumentów pochodnych stopy procentowej

Data aktualizacji 26 maja 2023