Wnioski z konsultacji Rekomendacji dot. zastosowania stawki zastępczej dla wskaźnika referencyjnego WIBOR w instrumentach pochodnych stopy procentowej

data aktualizacji

Prezentujemy podsumowanie wniosków z konsultacji publicznych Rekomendacji NGR w zakresie zastosowania stawki zastępczej dla wskaźnika referencyjnego WIBOR w instrumentach pochodnych stopy procentowej.