Publiczne konsultacje rekomendacji NGR dot. instrumentów pochodnych stopy procentowej

data aktualizacji

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) zaprasza interesariuszy oraz uczestników rynku finansowego do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania uwag do rekomendacji NGR w zakresie zastosowania stawki zastępczej dla wskaźnika referencyjnego WIBOR w instrumentach pochodnych stopy procentowej.

Konsultacje potrwają do 13 czerwca 2023 r. 

Uwagi do rekomendacji należy przesyłać na adres: konsultacjengr@knf.gov.pl.