Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

Publiczne konsultacje rekomendacji NGR dot. instrumentów pochodnych stopy procentowej

Data aktualizacji:

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) zaprasza interesariuszy oraz uczestników rynku finansowego do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania uwag do rekomendacji NGR w zakresie zastosowania stawki zastępczej dla wskaźnika referencyjnego WIBOR w instrumentach pochodnych stopy procentowej.

Konsultacje potrwają do 13 czerwca 2023 r. 

Uwagi do rekomendacji należy przesyłać na adres: konsultacjengr@knf.gov.pl.

Do pobrania

Rekomendacja NGR w zakresie zastosowania stawki zastępczej dla wskaźnika referencyjnego WIBOR w instrumentach pochodnych stopy procentowej

plik .pdf, 313,5kB
Pobierz