Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

Publiczne konsultacje rekomendacji NGR dot. zasad i sposobów konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR

Data aktualizacji:

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) zaprasza interesariuszy oraz uczestników rynku finansowego do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania uwag do Rekomendacji w zakresie zasad i sposobów konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR.

Konsultacje potrwają do 20 lipca 2023 r. 

Uwagi do rekomendacji należy przesyłać na adres: konsultacjengr@knf.gov.pl.

Do pobrania

Rekomendacja w zakresie zasad i sposobów konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR

plik .pdf, 1,4MB
Pobierz