Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

KS NGR przyjął Rekomendację w zakresie zastosowania stawki zastępczej dla wskaźnika referencyjnego WIBOR w instrumentach pochodnych stopy procentowej

Data aktualizacji:

Rekomendacja została przygotowana przez Strumień Instrumenty Pochodne i Wycena Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). 

Rekomendacja przedstawia zalecaną metodę zastąpienia wskaźnika referencyjnego WIBOR Alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym w Instrumentach pochodnych stopy procentowej WIBOR w sytuacji wystąpienia Zdarzenia regulacyjnego o charakterze trwałym.

Do pobrania

Rekomendacja NGR w zakresie zastosowania stawki zastępczej dla wskaźnika referencyjnego WIBOR w instrumentach pochodnych stopy procentowej

plik .pdf, 334,8kB
Pobierz