Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

KS NGR Przyjął rekomendację w zakresie zasad i sposobów konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR

Data aktualizacji:

Rekomendacja została przygotowana przy założeniu wystąpienia Zdarzenia regulacyjnego, tj. zdarzenia skutkującego zaprzestaniem opracowywania wskaźnika referencyjnego WIBOR. 

Rekomendacja dotyczy tylko tych emisji papierów dłużnych, w których odczyt WIBOR na potrzeby ustalenia oprocentowania dokonywany będzie po zaprzestaniu opracowywania WIBOR. 

Do pobrania

Rekomendacja w zakresie zasad i sposobów konwersji emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR

plik .pdf, 900,1kB
Pobierz