Global Money Week 2021 - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Edycja kampanii GMW 2021 odbyła się w dniach 22-28 marca i wzięło w niej udział ponad 18,5 tys. dzieci i młodzieży. Hasło przewodnie GMW 2021 brzmiało Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze (Take care of yourself, take care of your money) i podkreślało konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w dobie pandemii COVID-19.

Kampania GMW 2021 w Polsce obejmowała działania z zakresu edukacji finansowej realizowane lokalnie w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych przez szkolnych koordynatorów GMW. Szkolni koordynatorzy GMW podejmowali zarówno własne inicjatywy, jak również korzystali z propozycji programowej przygotowanej w ramach edycji GMW 2021.

W ramach propozycji programowej GMW 2021, UKNF zrealizował cykl 9 webinariów CEDUR dla środowiska szkolnego adresowany przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami finansowymi. Z propozycji szkoleniowej przygotowanej przez UKNF skorzystało ponad 4,5 tys. uczniów i nauczycieli.

Cykl szkoleniowy obejmowała następującą tematykę:
Webinarium 1: Zrozumieć działalność banku i operacje bankowe
Webinarium 2: „Brać kredyt czy nie brać?” – oto jest pytanie. Co powinien wiedzieć młody człowiek zanim podpisze umowę kredytową
Webinarium 3: Skąd się biorą pieniądze w banku?
Webinarium 4: Jak i czy inwestować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych
Webinarium 5: Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie
Webinarium 6: Ryzyko kursowe. ABC
Webinarium 7: Oszustwa na rynku finansowym – dlaczego wciąż im ulegamy
Webinarium 8: Rynek finansowy, usługi finansowe, bank i jego rola w gospodarce
Webinarium 9: System gwarantowania depozytów w Polsce (webinarium organizowane we współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym)

Propozycję programową GMW 2021 wzbogaciły ponadto inicjatywy z zakresu edukacji finansowej innych instytucji, które włączyły się w Kampanię, tj. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ministerstwo Finansów, Polska Izba Ubezpieczeń, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

GMW 2021_Infografika

GMW 2021 Webinaria

Global Money Week Annual Report 2021

GMW 2021 Report Cover