Global Money Week 2022 - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Jubileuszowa 10 edycja kampanii GMW 2022 odbyła się w dniach 21-27 marca i do udziału w niej zgłosiło się 34 422 uczniów i nauczycieli. Hasło przewodnie GMW 2022 brzmiało: Zadbaj o swoją przyszłość, mądrze zarządzaj pieniędzmi (Build your future, be smart about money). Hasło to podkreślało, jak ważne przy podejmowaniu decyzji finansowych jest myślenie o swojej przyszłości.

Kampania GMW 2022 w Polsce obejmowała działania z zakresu edukacji finansowej realizowane lokalnie w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych przez szkolnych koordynatorów GMW. Szkolni koordynatorzy GMW podejmowali zarówno własne inicjatywy, jak również korzystali z propozycji programowej przygotowanej w ramach edycji GMW 2022 przez UKNF oraz instytucje współpracujące.

W ramach propozycji programowej GMW 2022, UKNF zrealizował cykl 12 webinariów CEDUR dla środowiska szkolnego adresowany przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami finansowymi. Z propozycji szkoleniowej przygotowanej przez UKNF skorzystało ponad 11 200 uczniów i nauczycieli.

Cykl szkoleniowy obejmował następującą tematykę: 

Webinarium 1: "Moje pierwsze płatności" – podstawowe zagadnienia dotyczące elektronicznych metod płatności
Webinarium 2: Zrozumieć działalność banku i operacje bankowe
Webinarium 3: Brać kredyt czy nie brać? – oto jest pytanie. Co powinien wiedzieć młody człowiek zanim podpisze umowę kredytową
Webinarium 4: Giełda, inwestycje, akcje, obligacje – co się kryje pod tymi pojęciami
Webinarium 5: Stopa procentowa – czym jest i jak się z nią zaprzyjaźnić
Webinarium 6: Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie
Webinarium 7: System gwarantowania depozytów w Polsce (webinarium organizowane we współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym)
Webinarium 8: Giełda Papierów Wartościowych – obrót instrumentami finansowymi
Webinarium 9: Skąd się biorą pieniądze w banku? Czy inflacja jest dobra dla naszego portfela?
Webinarium 10: Dark patterns – jak pułapki w sieci zmuszają Cię do robienia rzeczy, których nie chcesz. Prezentacja narzędzia edukacyjnego UOKiK – konsument.edu.pl (webinarium organizowane we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
Webinarium 11: Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami
Webinarium 12: Jak ostrożnie inwestować na rynku finansowym

Propozycję programową GMW 2022 wzbogaciły inicjatywy z zakresu edukacji finansowej oraz materiały edukacyjne innych instytucji, które włączyły się w Kampanię, tj. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ministerstwo Finansów, Polska Izba Ubezpieczeń, Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Fundacja GPW, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacja Rodziny Czepczyńskich. Z propozycji programowej instytucji współpracujących z UKNF w ramach kampanii GMW 2022 skorzystało ponad 9 tys. uczestników.
 

Podsumowania_GMW2022

Podsumowanie GMW 2022 na świecie Global Money Week Annual Report 2022 

Do pobrania

Global Money Week Annual Report 2022

plik .pdf, 50,8MB
Pobierz