Oferta programowa UKNF

data aktualizacji

Kampania Global Money Week (GMW) w Polsce obejmuje przede wszystkim samodzielne inicjatywy z zakresu edukacji finansowej podejmowane lokalnie przez szkolnych koordynatorów GMW, którymi mogą być, m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele dowolnych przedmiotów, wychowawcy świetlic, pracownicy bibliotek, animatorzy.

UKNF pełniąc rolę koordynatora GMW na gruncie krajowym dąży do poszerzenia oferty programowej kampanii zarówno o własne inicjatywy i materiały, z których mogą skorzystać szkolni koordynatorzy GMW w ramach udziału w kampanii, jak i przygotowane przez inne instytucje zaangażowane w edukację finansową. 

Cykl webinariów dla środowiska szkolnego

W ramach edycji GMW w 2021 r. UKNF przygotował cykl webinariów dla środowiska szkolnego dedykowany uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W webinariach mogą również wziąć udział nauczyciele zainteresowani zagadnieniami finansowymi, w tym, m.in. doradcy metodyczni podstaw przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, nauczyciele kształcenia zawodowego.

Tematyka cyklu szkoleniowego uwzględnia m.in. zagadnienia wymienione w podstawie programowej przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia,
w zakresie treści nauczania – wymogów szczegółowych dot. rynku finansowego.

Rejestracja na webinaria 

Rejestracja na webinaria organizowane przez UKNF podczas GMW odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny przy informacjach szczegółowych nt. poszczególnych wydarzeń.

Uwaga: Rejestracja na webinaria nie jest równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zachęcamy szkolnych koordynatorów GMW dokonujących rejestracji na webinaria, równolegle do zgłoszenia udziału w kampanii GMW.

Publikacje edukacyjne 

UKNF zapewnia szkolnym koordynatorom GMW dostęp do materiałów edukacyjnych, m.in. publikacji wydanych nakładem UKNF, w tym scenariuszy lekcji z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego:

Dyplomy

Szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także biblioteki biorące udział w kampanii GMW otrzymują dyplomy.

Kontakt

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących uczestnictwa w kampanii Global Money Week, prosimy o kontakt:
e-mail: cedur@knf.gov.pl, tel. 22 262 48 59, 22 262 56 66