Instrukcja zgłaszania osób do kontaktów z CSIRT KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

CSIRT KNF

Instrukcja zgłaszania osób do kontaktów z CSIRT KNF

Instrukcja_sg.png


Zgodnie z Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r., operatorzy usług kluczowych mają obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (Art. 9.1.1).

Dane osób wyznaczonych do kontaktów z CSIRT KNF należy zgłosić wypełniając "formularz zgłoszeniowy" oraz wysłać na adres csirt@knf.gov.pl wpisując w temacie wiadomości: "Zgłoszenie osób wyznaczonych do kontaktów z CSIRT KNF".

W treści wiadomości należy podać:

  • nazwę instytucji;
  • imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z CSIRT KNF;
  • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej do kontaktów z CSIRT KNF;
  • adres korespondencyjny instytucji przesyłającej zgłoszenie.