Blog nadzorczy UKNF - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Blog nadzorczy UKNF

Od
Do

Liczba znalezionych wyników: 9

/knf/pl/komponenty/img/shutterstock_390313318_51083.jpg
MREL – dobrodziejstwo czy przekleństwo

Ewa Przedpełska, Ekspert w Departamencie Bankowości Komercyjnej UKNF

Doświadczenia kryzysu finansowego z lat 2008-2010 pokazały, że dla systemu finansowego korzystniej jest restrukturyzować (choćby przymusowo) duże banki, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, niż pozwalać na ich upadłość. W warunkach gospodarki rynkowej oraz dla zapobieżenia pokusie nadużycia (ang. „moral hazard”) nie powinno to jednak odbywać się – jak miało to miejsce w następstwie kryzysu – kosztem, pozostających w dyspozycji rządów państw, pieniędzy podatników. 

11 grudnia 2023

/knf/pl/komponenty/img/shutterstock_410963488_51085.jpg
Funkcjonowanie banków a zmiany klimatyczne

Materiał powstał w Departamencie Bankowości Komercyjnej UKNF

W sierpniu 2023 roku w czasopiśmie naukowym „Science” opublikowany został artykuł, który przywołał wyniki badań, z których dowiadujemy się, że około 930 tys. lat temu prawie 99% populacji naszych przodków wyginęło wskutek zmian klimatycznych, które zaszły w Afryce. Polegały one na gwałtownym ochłodzeniu i suszach. Autorzy badania szacują, że przez około 120 tys. lat populacja naszych przodków liczyła jedynie około 1300 osobników. Pokazuje to dobitnie, że zmiany klimatyczne wpływają nie tylko na jakość życia ludzkiego, ale również na naszą egzystencję i przetrwanie człowieka jako gatunku biologicznego. 

20 września 2023

/knf/pl/komponenty/img/shutterstock_492402811_51089.jpg
Regulacje bankowe wobec cyfrowej transformacji rynków finansowych

Emil Radziszewski, Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego

Pierwsze silniki parowe zostały skonstruowane na przełomie XVII i XVIII w. jako napęd maszyn wypompowujących wodę z kopalń. W ciągu kolejnych 200 lat technologia silnika parowego pozwoliła napędzać energią wytworzoną z węgla i wody nie tylko pompy, ale też maszyny tkackie, pociągi, ogromne transatlantyckie okręty oraz elektrownie. Zapoczątkowana maszyną parową rewolucja przemysłowa transformowała gospodarkę opartą na pracy mięśni czyli metabolizmie produktów spożywczych do gospodarki opartej na dużo wydajniejszym spalaniu węglowodorów czy reakcji jądrowej. Transformacja ta umożliwiła nie tylko sprawne wydobywanie wody z kopalni, ale także loty kosmiczne.

18 sierpnia 2023

/knf/pl/komponenty/img/banner_Crowdfounding_69457.png
O crowdfundingu słów kilka

Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Crowdfunding miał być dodatkowym zastrzykiem energii dla rynku kapitałowego poprzez pozyskanie kapitału dla mniejszych przedsięwzięć, w mniej sformalizowany sposób. Tak zwana ustawa crowdfundingowa obowiązuje już od roku. To w jaki sposób funkcjonuje i w jakim momencie znajduje się rynek, skłania nadzór do podzielenia się refleksjami w tym zakresie.

11 sierpnia 2023