Blog nadzorczy UKNF - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Blog nadzorczy UKNF – Wyliczanie i ogłaszanie kursów walut – jak i gdzie

Data aktualizacji:

Emil Radziszewski, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Od 12 kwietnia 2000 roku kurs złotego względem obcych walut jest płynny i nieregulowany. Oznacza to, że kurs ten jest zależny od aktualnych ofert rynkowych kupna i sprzedaży polskiej waluty. Nie ma przy tym żadnych regulacji zakazujących ustalania tego kursu przez poszczególnych uczestników rynku w sposób dowolny, przy czym mało prawdopodobne są oferty istotnie odbiegające od rynkowego konsensusu. Ponieważ jest to rynek nieregulowany i bardzo płynny, mało prawdopodobna jest sytuacja, w której ktoś kupuje waluty po cenie istotnie wyższej niż najniższa oferowana na rynku albo oferuje sprzedaż po cenie zaniżonej w stosunku do tej, którą może uzyskać. 

Poza wyjątkiem, jakim jest uchwała Zarządu NBP1, brak jest również regulacji dotyczących zasad przekazywania informacji o kursach walutowych. Proces gromadzenia, przetwarzania i publikowania tych informacji objęty jest wolnością pozyskiwania ich oraz rozpowszechniania i nie podlega ograniczeniom regulacyjnym, w tym nadzorowi publicznemu, w szczególności nadzorowi KNF. Tak jak każda inna informacja podawana publicznie, również dane o kursach walutowych mogą być błędne, nieprecyzyjne lub zafałszowane. Dlatego, również podobnie jak w przypadku każdej innej informacji, dla uzyskania wysokiego stopnia pewności co do prawdziwości informacji o kursach walut, należy informacje te weryfikować, najlepiej w niezależnych i zaufanych źródłach. Trzeba przy tym pamiętać, że kursy walut mogą różnić się, w zależności od tego, z jakich ofert lub źródeł pochodzą np. z oferty kantoru internetowego, banku, rynku FOREX lub tabeli kursów średnich NBP.

Wiarygodnym źródłem potwierdzenia danych dotyczących kursów walutowych jest Narodowy Bank Polski. Realizuje on politykę walutową (ustaloną przez Radę Ministrów w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej) i ogłasza bieżące kursy obcych walut oraz kursy innych wartości dewizowych. Zgodnie z uchwałą Zarządu NBP Narodowy Bank Polski wylicza w szczególności bieżące kursy średnie wymienialnych walut obcych w złotych. Kurs euro w złotych jest wyliczany na godzinę 11.00, na podstawie kursów rynkowych, natomiast kurs innych walut (w tym np. USD i CHF) – na podstawie wyliczonego kursu euro w złotych i kursów rynkowych euro do poszczególnych walut z godziny 11.00 dostępnych w serwisach informacyjnych Thomson Reuters i Bloomberg. Kursy te NBP ogłasza w dniu ich wyliczenia m.in. na stronie internetowej NBP i w oddziałach NBP. 

______________________
1Uchwała Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. (tekst jednolity: Dz. Urz. NBP 2023/1)