Crowdfunding

data aktualizacji

W dniu 29 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Akt ten uzupełnia regulacje dotyczące finansowania społecznościowego zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej: Rozporządzenie). Zgodnie z ustawą działalność dostawców usług finansowania społecznościowego prowadzących platformy finansowania społecznościowego (platformy crowdfundingowe), zarówno w modelu inwestycyjnym jak i pożyczkowym, podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów i właścicieli projektów przygotowano materiał edukacyjny, przedstawiający m.in. informacje, jakimi regułami rządzi się crowdfunding inwestycyjny i pożyczkowy oraz jakie ryzyka związane są z tymi sposobami inwestowania.

10 listopada 2023 kończy się okres przejściowy. Po tym terminie tylko platformy, które uzyskały zezwolenie KNF będą mogły świadczyć usługi finansowania społecznościowego na cele gospodarcze.