Zamówienia publiczne

Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Termin składania ofert
Świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia oraz zapewnienie wsparcia Producenta dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania firmy SourceCode Zapytanie ofertowe 27 czerwca 2019
Dostawa drobnych części komputerowych i akcesoriów Zapytanie o cenę 18 czerwca 2019
Usługa transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD w Warszawie Zapytanie o cenę 14 marca 2019
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek przez okres 4 miesięcy Zapytanie o cenę 11 marca 2019
Wykonanie Systemu teleinformatycznego - aplikacji webowej wraz z usługą dostarczenia i wdrożenia Zapytanie o cenę 09 stycznia 2019