Zamówienia publiczne o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych - Komisja Nadzoru Finansowego

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka zamówień publicznych

Znalezione zamówienia

Znaleziono 84 wyników

Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Termin składania ofert
Dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie usługi Chatbota konwersacyjnego Zapytanie ofertowe brak 13 sierpnia 2021 Dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie usługi Chatbota konwersacyjnego
Dostawa subskrypcji licencji Red Hat Linux Smart Management Zapytanie ofertowe brak 09 lipca 2021 Dostawa subskrypcji licencji Red Hat Linux Smart Management
Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska informatycznego Enterprise Architect Zapytanie ofertowe brak 15 lipca 2021 Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska informatycznego Enterprise Architect
Zakup usługi hostingu Zapytanie ofertowe brak 07 lipca 2021 Zakup usługi hostingu
Zakup 24 miesięcznej usługi wsparcia dla wykorzystywanego przez UKNF urzędu certyfikacji (CA) zbudowanego na oprogramowaniu PrimeKey EJBCA Zapytanie ofertowe brak 28 czerwca 2021 Zakup 24 miesięcznej usługi wsparcia dla wykorzystywanego przez UKNF urzędu certyfikacji (CA) zbudowanego na oprogramowaniu PrimeKey EJBCA
Świadczenie przez Wykonawcę usług wsparcia technicznego wraz ze wsparciem Producenta dla następujących posiadanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych infrastruktury teleinformatycznej Zapytanie ofertowe brak 24 maja 2021 Świadczenie przez Wykonawcę usług wsparcia technicznego wraz ze wsparciem Producenta dla następujących posiadanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych infrastruktury teleinformatycznej
Świadczenie przez Wykonawcę usług wsparcia technicznego oraz serwisu pogwarancyjnego dla następujących posiadanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych infrastruktury teleinformatycznej Zapytanie ofertowe brak 21 maja 2021 Świadczenie przez Wykonawcę usług wsparcia technicznego oraz serwisu pogwarancyjnego dla następujących posiadanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych infrastruktury teleinformatycznej
Zakup usługi wsparcia dla oprogramowania firmy Nintex oraz dostawę licencji Zapytanie ofertowe brak 07 maja 2021 Zakup usługi wsparcia dla oprogramowania firmy Nintex oraz dostawę licencji
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług Modyfikacji i Konsultacji w łącznej liczbie do 120 roboczogodzin, przeznaczonych na konfigurację oraz rozwój i utrzymanie funkcjonalności Systemu K2 Zapytanie ofertowe brak 28 kwietnia 2021 Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług Modyfikacji i Konsultacji w łącznej liczbie do 120 roboczogodzin, przeznaczonych na konfigurację oraz rozwój i utrzymanie funkcjonalności Systemu K2
Usługa transmisji danych w technologii XWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD ( łącze podstawowe) Zapytanie ofertowe brak 22 kwietnia 2021 Usługa transmisji danych w technologii XWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD ( łącze podstawowe)
Zakup usługi wsparcia Wykonawcy wraz ze wsparciem Producenta dla posiadanych urządzeń sieciowych wraz z odnowieniem oprogramowania Zapytanie ofertowe brak 19 kwietnia 2021 Zakup usługi wsparcia Wykonawcy wraz ze wsparciem Producenta dla posiadanych urządzeń sieciowych wraz z odnowieniem oprogramowania
Zakup usług wsparcia dla routera ASR Zapytanie ofertowe brak 06 kwietnia 2021 Zakup usług wsparcia dla routera ASR
Dostawa licencji czasowych na Oprogramowanie Symantec wraz ze standardowym wsparciem producenta Zapytanie ofertowe brak 26 marca 2021 Dostawa licencji czasowych na Oprogramowanie Symantec wraz ze standardowym wsparciem producenta
Opracowanie, dostawa i wdrożenie przez Wykonawcę w infrastrukturze Zamawiającego Portalu dedykowanego do zarządzania dostępem do środowisk teleinformatycznych Zapytanie ofertowe brak 25 marca 2021 Opracowanie, dostawa i wdrożenie przez Wykonawcę w infrastrukturze Zamawiającego Portalu dedykowanego do zarządzania dostępem do środowisk teleinformatycznych
Zakup usługi wsparcia Producenta i Wykonawcy dla posiadanego przez Zamawiającego urządzenia HSM Thales nShield Connect 1500+ na okres 24 miesięcy Zapytanie ofertowe brak 16 marca 2021 Zakup usługi wsparcia Producenta i Wykonawcy dla posiadanego przez Zamawiającego urządzenia HSM Thales nShield Connect 1500+ na okres 24 miesięcy
Przygotowanie materiałów edukacyjnych o charakterze audiowizualnym/multimedialnych na temat nowych zjawisk na rynku usług finansowych wraz z udostępnieniem platformy e-learningowej Zapytanie ofertowe brak 19 marca 2021 Przygotowanie materiałów edukacyjnych o charakterze audiowizualnym/multimedialnych na temat nowych zjawisk na rynku usług finansowych wraz z udostępnieniem platformy e-learningowej
Zakup usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do Platformy informacji gospodarczej dla 8 Użytkowników przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy Zapytanie ofertowe brak 09 marca 2021 Zakup usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do Platformy informacji gospodarczej dla 8 Użytkowników przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Wsparcie dla aplikacji e-deklaracje przez okres 12 miesięcy lub dostarczenie rozwiązania równoważnego Zapytanie ofertowe brak 12 marca 2021 Wsparcie dla aplikacji e-deklaracje przez okres 12 miesięcy lub dostarczenie rozwiązania równoważnego
Wsparcie dla aplikacji „System Ewidencji Akcji” przez okres 12 miesięcy lub dostarczenie rozwiązania równoważnego Zapytanie ofertowe brak 26 lutego 2021 Wsparcie dla aplikacji „System Ewidencji Akcji” przez okres 12 miesięcy lub dostarczenie rozwiązania równoważnego
Świadczenia usług rozszerzonego wsparcia oraz konsultacji dla systemu EZD PUW Zapytanie ofertowe brak 19 stycznia 2021 Świadczenia usług rozszerzonego wsparcia oraz konsultacji dla systemu EZD PUW
Świadczenia usług rozszerzonego wsparcia oraz konsultacji dla systemu EZD PUW Zapytanie ofertowe brak 15 stycznia 2021 Świadczenia usług rozszerzonego wsparcia oraz konsultacji dla systemu EZD PUW
Przygotowanie materiałów edukacyjnych o charakterze audiowizualnym/multimedialnych na temat nowych zjawisk na rynku usług finansowych wraz z udostępnieniem platformy e-learningowej Zapytanie ofertowe brak 27 stycznia 2021 Przygotowanie materiałów edukacyjnych o charakterze audiowizualnym/multimedialnych na temat nowych zjawisk na rynku usług finansowych wraz z udostępnieniem platformy e-learningowej
Świadczenia usług rozszerzonego wsparcia oraz konsultacji dla systemu EZD PUW Zapytanie ofertowe brak 07 stycznia 2021 Świadczenia usług rozszerzonego wsparcia oraz konsultacji dla systemu EZD PUW
Sprzedaż i dostawa sieciowego urządzenia HSM wraz z oprogramowaniem, licencjami, dokumentacją, kartami kryptograficznymi wraz z warsztatem szkoleniowym i 24 miesięcznym wsparciem standard Zapytanie ofertowe brak 18 grudnia 2020 Sprzedaż i dostawa sieciowego urządzenia HSM wraz z oprogramowaniem, licencjami, dokumentacją, kartami kryptograficznymi wraz z warsztatem szkoleniowym i 24 miesięcznym wsparciem standard
Świadczenie usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Zamawiającego przez okres 36 miesięcy Zapytanie ofertowe brak 23 listopada 2020 Świadczenie usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Zamawiającego przez okres 36 miesięcy
Dostawa urządzenia HSM i urządzenia do zdalnego administrowania HSM wraz z usługą wdrożenia, warsztatem szkoleniowym i 24 miesięcznym wsparciem premium Zapytanie ofertowe brak 13 listopada 2020 Dostawa urządzenia HSM i urządzenia do zdalnego administrowania HSM wraz z usługą wdrożenia, warsztatem szkoleniowym i 24 miesięcznym wsparciem premium
Zakup narzędzia do konwersji XBRL w ramach taksonomii SolvencyII i pf-iorps2 Zapytanie ofertowe brak 04 listopada 2020 Zakup narzędzia do konwersji XBRL w ramach taksonomii SolvencyII i pf-iorps2
Świadczenie usług wsparcia dla środowiska Microsoft SharePoint Zapytanie ofertowe brak 15 października 2020 Świadczenie usług wsparcia dla środowiska Microsoft SharePoint
Dostawa skanera podatności aplikacji internetowych Zapytanie ofertowe brak 08 października 2020 Dostawa skanera podatności aplikacji internetowych
Wykonanie pogwarancyjnego przeglądu konserwacyjnego zasilacza UPS: Riello Delta Power Green Force 60 kVA, sn. MH46UT1872920001 Zapytanie ofertowe brak 31 sierpnia 2020 Wykonanie pogwarancyjnego przeglądu konserwacyjnego zasilacza UPS: Riello Delta Power Green Force 60 kVA, sn. MH46UT1872920001
Zakup usługi wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji aplikacji e-deklaracje Zapytanie ofertowe brak 27 sierpnia 2020 Zakup usługi wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji aplikacji e-deklaracje
Zakup i wdrożenie u Zamawiającego kwalifikowanej pieczęci elektronicznej oraz mobilnych elektronicznych podpisów kwalifikowanych Zapytanie ofertowe brak 25 września 2020 Zakup i wdrożenie u Zamawiającego kwalifikowanej pieczęci elektronicznej oraz mobilnych elektronicznych podpisów kwalifikowanych
Zakup usługi wsparcia oprogramowania Flopsar Suite dla posiadanych przez UKNF trzech licencji przez okres 12 miesięcy Zapytanie ofertowe brak 28 sierpnia 2020 Zakup usługi wsparcia oprogramowania Flopsar Suite dla posiadanych przez UKNF trzech licencji przez okres 12 miesięcy
Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla środowiska aplikacyjnego Apache Tomcat, funkcjonującego w ramach systemów eksploatowanych w UKNF, na okres 12 miesięcy Zapytanie ofertowe brak 27 sierpnia 2020 Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla środowiska aplikacyjnego Apache Tomcat, funkcjonującego w ramach systemów eksploatowanych w UKNF, na okres 12 miesięcy
Zakup modułów oraz usług na potrzeby posiadanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD PUW) Zapytanie ofertowe brak 24 września 2020 Zakup modułów oraz usług na potrzeby posiadanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD PUW)
Zakup odnowienia i wsparcia licencji Systemu antywirusowego firmy Trend Micro dla potrzeb środowiska poczty elektronicznej UKNF Zapytanie ofertowe brak 13 sierpnia 2020 Zakup odnowienia i wsparcia licencji Systemu antywirusowego firmy Trend Micro dla potrzeb środowiska poczty elektronicznej UKNF
Usługi wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji aplikacji e-deklaracje Zapytanie ofertowe brak 09 lipca 2020 Usługi wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji aplikacji e-deklaracje
Zakup usługi budowy kompleksowego i bezpiecznego rozwiązania umożliwiającego użytkownikom spoza domeny UKNF na dostęp do wybranych aplikacji/usług w środowisku Zamawiającego z wykorzystaniem Active Directory Federation Services. Zapytanie ofertowe brak 06 lipca 2020 Zakup usługi budowy kompleksowego i bezpiecznego rozwiązania umożliwiającego użytkownikom spoza domeny UKNF na dostęp do wybranych aplikacji/usług w środowisku Zamawiającego z wykorzystaniem Active Directory Federation Services.
Rozbudowa infrastruktury sieci Wi-Fi w UKNF, wraz z usługą wdrożenia oraz świadczenia wsparcia technicznego Zapytanie ofertowe brak 13 lipca 2020 Rozbudowa infrastruktury sieci Wi-Fi w UKNF, wraz z usługą wdrożenia oraz świadczenia wsparcia technicznego
Świadczenie usługi zestawienia i utrzymania przez okres 36 miesięcy łącza światłowodowego i miedzianego Zapytanie ofertowe brak 13 lipca 2020 Świadczenie usługi zestawienia i utrzymania przez okres 36 miesięcy łącza światłowodowego i miedzianego
„Dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania infrastrukturą Data Center (DCIM - Data Center Infrastructure Management)” Zapytanie ofertowe brak 15 czerwca 2020 „Dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania infrastrukturą Data Center (DCIM - Data Center Infrastructure Management)”
Opracowanie serii ośmiu spójnych ze sobą znaków graficznych (logotypów) wraz z księgą znaku Zapytanie ofertowe brak 04 czerwca 2020 Opracowanie serii ośmiu spójnych ze sobą znaków graficznych (logotypów) wraz z księgą znaku
Zakup routera dostępowego na potrzeby sieci GovNet MPLS Zapytanie ofertowe brak 22 maja 2020 Zakup routera dostępowego na potrzeby sieci GovNet MPLS
Zakup usługi wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji aplikacji e-deklaracje przez okres 12 miesięcy Zapytanie ofertowe brak 20 maja 2020 Zakup usługi wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji aplikacji e-deklaracje przez okres 12 miesięcy
Zakup wsparcia technicznego oraz serwisu pogwarancyjnego na urządzenia firmy LANTIME M300/GPS (ELX) wraz z antenami GPS Zapytanie ofertowe brak 08 maja 2020 Zakup wsparcia technicznego oraz serwisu pogwarancyjnego na urządzenia firmy LANTIME M300/GPS (ELX) wraz z antenami GPS
Zakup usługi wsparcia Producenta dla systemu SNOW License Manager Zapytanie ofertowe brak 08 maja 2020 Zakup usługi wsparcia Producenta dla systemu SNOW License Manager
Zakup i wdrożenie środowiska teleinformatycznego zgodnego z wymaganiami Dyrektywy PSD2, wraz z usługami wsparcia Zapytanie ofertowe brak 13 maja 2020 Zakup i wdrożenie środowiska teleinformatycznego zgodnego z wymaganiami Dyrektywy PSD2, wraz z usługami wsparcia
Zakup 12-miesięcznego wsparcia technicznego dla uruchomionego u Zamawiającego oprogramowania ManageEngine ServiceDesk Plus wraz z modułem SelfService Zapytanie ofertowe brak 06 maja 2020 Zakup 12-miesięcznego wsparcia technicznego dla uruchomionego u Zamawiającego oprogramowania ManageEngine ServiceDesk Plus wraz z modułem SelfService
Zakup routera dostępowego na potrzeby sieci GovNet MPLS Zapytanie ofertowe brak 17 kwietnia 2020 Zakup routera dostępowego na potrzeby sieci GovNet MPLS
Zakup 250 licencji SandBlast Agent Data Package - Perpetual license (CPEP-SBA-DATA-P) wraz z objęciem licencji wsparciem serwisowym dla posiadanych przez Zamawiającego produktów firmy Checkpoint Zapytanie ofertowe brak 07 kwietnia 2020 Zakup 250 licencji SandBlast Agent Data Package - Perpetual license (CPEP-SBA-DATA-P) wraz z objęciem licencji wsparciem serwisowym dla posiadanych przez Zamawiającego produktów firmy Checkpoint
Zakup 3 licencji Quest for Toad Xpert Edition wraz z 12 miesięczną usługą wsparcia producenta zapewniającą dostęp do aktualizacji najnowszych wersji oprogramowania oraz pomocy technicznej Zapytanie ofertowe brak 15 kwietnia 2020 Zakup 3 licencji Quest for Toad Xpert Edition wraz z 12 miesięczną usługą wsparcia producenta zapewniającą dostęp do aktualizacji najnowszych wersji oprogramowania oraz pomocy technicznej
Zakup 5 licencji Altova® MissionKit 2019 Enterprise Edition; 3 licencji Altova® MissionKit 2019 Professional Edition wraz z 24 miesięczną usługą wsparcia producenta zapewniającą dostęp do aktualizacji najnowszych wersji oprogramowania oraz pomocy Zapytanie ofertowe brak 15 kwietnia 2020 Zakup 5 licencji Altova® MissionKit 2019 Enterprise Edition; 3 licencji Altova® MissionKit 2019 Professional Edition wraz z 24 miesięczną usługą wsparcia producenta zapewniającą dostęp do aktualizacji najnowszych wersji oprogramowania oraz pomocy
Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanych bibliotek taśmowych Quantum Zapytanie ofertowe brak 02 kwietnia 2020 Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanych bibliotek taśmowych Quantum
Zakup wsparcia technicznego oraz serwisu pogwarancyjnego na urządzenia firmy LANTIME M300/GPS (ELX) wraz z antenami GPS będących w posiadaniu Zamawiającego Zapytanie ofertowe brak 03 kwietnia 2020 Zakup wsparcia technicznego oraz serwisu pogwarancyjnego na urządzenia firmy LANTIME M300/GPS (ELX) wraz z antenami GPS będących w posiadaniu Zamawiającego
Świadczenie usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD przez okres 12 m-cy Zapytanie ofertowe brak 17 kwietnia 2020 Świadczenie usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD przez okres 12 m-cy
Dostarczenie oraz wdrożenie informatycznego systemu wsparcia przygotowania i przeprowadzania egzaminów testowych Zapytanie ofertowe brak 02 kwietnia 2020 Dostarczenie oraz wdrożenie informatycznego systemu wsparcia przygotowania i przeprowadzania egzaminów testowych
Zakup i wdrożenie środowiska teleinformatycznego zgodnego z wymaganiami Dyrektywy PSD2, wraz z usługami wsparcia Zapytanie ofertowe usługi 07 kwietnia 2020 Zakup i wdrożenie środowiska teleinformatycznego zgodnego z wymaganiami Dyrektywy PSD2, wraz z usługami wsparcia
Zakup usługi wsparcia dla systemu SNOW License Manager przez okres 24 miesięcy Zapytanie ofertowe brak 25 marca 2020 Zakup usługi wsparcia dla systemu SNOW License Manager przez okres 24 miesięcy
Świadczenie usługi zestawienia i utrzymania przez okres 36 miesięcy łącza światłowodowego na potrzeby sieci GovNet MPLS Zapytanie ofertowe brak 16 marca 2020 Świadczenie usługi zestawienia i utrzymania przez okres 36 miesięcy łącza światłowodowego na potrzeby sieci GovNet MPLS
Zakup 3 subskrypcji na okres 24 miesięcy na oprogramowanie ACL Analytics z 24 miesięczną usługą wsparcia producenta – lub oprogramowanie równoważne Zapytanie ofertowe usługi 21 lutego 2020 Zakup 3 subskrypcji na okres 24 miesięcy na oprogramowanie ACL Analytics z 24 miesięczną usługą wsparcia producenta – lub oprogramowanie równoważne
1. Wykonanie rocznego przeglądu agregatu prądotwórczego TEKSAN TJ750DW 5A wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych. 2. Przeprowadzenie testu czterogodzinnego pod obciążeniem zewnętrznym, co najmniej 75%, dla agregatu prądotwórczego TEKSAN TJ750DW 5A, zgodnego z wymaganiami producenta. Zapytanie ofertowe brak 23 stycznia 2020 1. Wykonanie rocznego przeglądu agregatu prądotwórczego TEKSAN TJ750DW 5A wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych. 2. Przeprowadzenie testu czterogodzinnego pod obciążeniem zewnętrznym, co najmniej 75%, dla agregatu prądotwórczego TEKSAN TJ750DW 5A, zgodnego z wymaganiami producenta.
Zakup oprogramowania wspomagającego informatykę śledczą wraz z trzyletnim wsparciem Zapytanie ofertowe brak 15 stycznia 2020 Zakup oprogramowania wspomagającego informatykę śledczą wraz z trzyletnim wsparciem
Zapewnienie 12 miesięcznej subskrypcji, wdrożenie i wsparcie Aplikacji webowej, wspierającej w szczególności pracę Departamentu Audytu Wewnętrznego (DAW) oraz Departament Compliance (DCO) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) Zapytanie ofertowe brak 16 grudnia 2019 Zapewnienie 12 miesięcznej subskrypcji, wdrożenie i wsparcie Aplikacji webowej, wspierającej w szczególności pracę Departamentu Audytu Wewnętrznego (DAW) oraz Departament Compliance (DCO) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)
Dostawa duplikatora, blokerów oraz czytnika kart II Zapytanie ofertowe brak 03 grudnia 2019 Dostawa duplikatora, blokerów oraz czytnika kart II
Dostawa duplikatora, blokerów oraz czytnika kart Zapytanie ofertowe brak 20 listopada 2019 Dostawa duplikatora, blokerów oraz czytnika kart
Zakup narzędzia do konwersji XBRL w ramach taksonomii SolvencyII i pf-iorps2 Zapytanie ofertowe brak 15 listopada 2019 Zakup narzędzia do konwersji XBRL w ramach taksonomii SolvencyII i pf-iorps2
Dostęp do serwisu analityczno-informacyjnego przez okres jednego roku Zapytanie ofertowe brak 04 listopada 2019 Dostęp do serwisu analityczno-informacyjnego przez okres jednego roku
Zakup drobnego sprzętu komputerowego: klawiatur oraz myszy Zapytanie ofertowe brak 12 listopada 2019 Zakup drobnego sprzętu komputerowego: klawiatur oraz myszy
Zakup usługi serwisu i wsparcia technicznego dla systemu telefonii IP Zapytanie ofertowe brak 04 października 2019 Zakup usługi serwisu i wsparcia technicznego dla systemu telefonii IP
Dostęp do serwisu analityczno-informacyjnego przez okres jednego roku Zapytanie ofertowe brak 04 października 2019 Dostęp do serwisu analityczno-informacyjnego przez okres jednego roku
Zakup usługi rozszerzonego wsparcia technicznego dla serwerów firmy SUN/Oracle Zapytanie ofertowe brak 02 października 2019 Zakup usługi rozszerzonego wsparcia technicznego dla serwerów firmy SUN/Oracle
Świadczenie usług wsparcia dla środowiska Microsoft SharePoint (2) Zapytanie ofertowe brak 13 września 2019 Świadczenie usług wsparcia dla środowiska Microsoft SharePoint (2)
Świadczenie usług rozszerzonego wsparcia dla systemu EZD Zapytanie ofertowe brak 05 września 2019 Świadczenie usług rozszerzonego wsparcia dla systemu EZD
Udzielenie licencji czasowych dla narzędzia do tworzenia raportów XBRL zgodnych z taksonomią pf-iorps2 wraz ze wsparciem Zapytanie ofertowe brak 04 września 2019 Udzielenie licencji czasowych dla narzędzia do tworzenia raportów XBRL zgodnych z taksonomią pf-iorps2 wraz ze wsparciem
Zakup usługi wsparcia producenta oprogramowania Flopsar Suite (3 licencje, narzędzia do zarządzania wydajnością aplikacji w środowiskach opartych na technologii JAVA ), świadczonej przez 12 miesięcy od momentu podpisania bez uwag w Protokole Odbioru Zapytanie ofertowe brak 27 sierpnia 2019 Zakup usługi wsparcia producenta oprogramowania Flopsar Suite (3 licencje, narzędzia do zarządzania wydajnością aplikacji w środowiskach opartych na technologii JAVA ), świadczonej przez 12 miesięcy od momentu podpisania bez uwag w Protokole Odbioru
Świadczenie usług wsparcia dla środowiska Microsoft SharePoint Zapytanie ofertowe brak 16 sierpnia 2019 Świadczenie usług wsparcia dla środowiska Microsoft SharePoint
Zakup subskrypcji na okres 36 miesięcy na oprogramowanie Burp Suite Professional z 36 miesięczną usługą wsparcia producenta – lub oprogramowanie równoważne Zapytanie ofertowe brak 09 sierpnia 2019 Zakup subskrypcji na okres 36 miesięcy na oprogramowanie Burp Suite Professional z 36 miesięczną usługą wsparcia producenta – lub oprogramowanie równoważne
Dostawa 40 sztuk aparatów telefonicznych VoIP Zapytanie ofertowe brak 06 sierpnia 2019 Dostawa 40 sztuk aparatów telefonicznych VoIP
Bieżący Serwis Urządzeń Drukujących, działających w siedzibie Zamawiającego. Zapytanie ofertowe brak Bieżący Serwis Urządzeń Drukujących, działających w siedzibie Zamawiającego.
Świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia oraz zapewnienie wsparcia Producenta dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania firmy SourceCode Zapytanie ofertowe brak 27 czerwca 2019 Świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia oraz zapewnienie wsparcia Producenta dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania firmy SourceCode
Dostawa drobnych części komputerowych i akcesoriów Zapytanie o cenę brak 18 czerwca 2019 Dostawa drobnych części komputerowych i akcesoriów
Usługa transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD w Warszawie Zapytanie o cenę brak 14 marca 2019 Usługa transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD w Warszawie
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek przez okres 4 miesięcy Zapytanie o cenę brak 11 marca 2019 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek przez okres 4 miesięcy
Wykonanie Systemu teleinformatycznego - aplikacji webowej wraz z usługą dostarczenia i wdrożenia Zapytanie o cenę brak 09 stycznia 2019 Wykonanie Systemu teleinformatycznego - aplikacji webowej wraz z usługą dostarczenia i wdrożenia