Zamówienia publiczne

Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Termin składania ofert
Usługa transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD w Warszawie Zapytanie o cenę 14 marca 2019
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek przez okres 4 miesięcy Zapytanie o cenę 11 marca 2019
Wykonanie Systemu teleinformatycznego - aplikacji webowej wraz z usługą dostarczenia i wdrożenia Zapytanie o cenę 09 stycznia 2019