Zamówienia publiczne

Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Termin składania ofert
Dostawa duplikatora, blokerów oraz czytnika kart Zapytanie ofertowe 20 listopada 2019
Zakup narzędzia do konwersji XBRL w ramach taksonomii SolvencyII i pf-iorps2 Zapytanie ofertowe 15 listopada 2019
Dostęp do serwisu analityczno-informacyjnego przez okres jednego roku Zapytanie ofertowe 04 listopada 2019
Zakup drobnego sprzętu komputerowego: klawiatur oraz myszy Zapytanie ofertowe 12 listopada 2019
Zakup usługi serwisu i wsparcia technicznego dla systemu telefonii IP Zapytanie ofertowe 04 października 2019
Dostęp do serwisu analityczno-informacyjnego przez okres jednego roku Zapytanie ofertowe 04 października 2019
Zakup usługi rozszerzonego wsparcia technicznego dla serwerów firmy SUN/Oracle Zapytanie ofertowe 02 października 2019
Świadczenie usług wsparcia dla środowiska Microsoft SharePoint (2) Zapytanie ofertowe 13 września 2019
Świadczenie usług rozszerzonego wsparcia dla systemu EZD Zapytanie ofertowe 05 września 2019
Udzielenie licencji czasowych dla narzędzia do tworzenia raportów XBRL zgodnych z taksonomią pf-iorps2 wraz ze wsparciem Zapytanie ofertowe 04 września 2019
Zakup usługi wsparcia producenta oprogramowania Flopsar Suite (3 licencje, narzędzia do zarządzania wydajnością aplikacji w środowiskach opartych na technologii JAVA ), świadczonej przez 12 miesięcy od momentu podpisania bez uwag w Protokole Odbioru Zapytanie ofertowe 27 sierpnia 2019
Świadczenie usług wsparcia dla środowiska Microsoft SharePoint Zapytanie ofertowe 16 sierpnia 2019
Zakup subskrypcji na okres 36 miesięcy na oprogramowanie Burp Suite Professional z 36 miesięczną usługą wsparcia producenta – lub oprogramowanie równoważne Zapytanie ofertowe 09 sierpnia 2019
Dostawa 40 sztuk aparatów telefonicznych VoIP Zapytanie ofertowe 06 sierpnia 2019
Bieżący Serwis Urządzeń Drukujących, działających w siedzibie Zamawiającego. Zapytanie ofertowe
Świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia oraz zapewnienie wsparcia Producenta dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania firmy SourceCode Zapytanie ofertowe 27 czerwca 2019
Dostawa drobnych części komputerowych i akcesoriów Zapytanie o cenę 18 czerwca 2019
Usługa transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD w Warszawie Zapytanie o cenę 14 marca 2019
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek przez okres 4 miesięcy Zapytanie o cenę 11 marca 2019
Wykonanie Systemu teleinformatycznego - aplikacji webowej wraz z usługą dostarczenia i wdrożenia Zapytanie o cenę 09 stycznia 2019