Podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego - Komisja Nadzoru Finansowego