Rynek usług płatniczych - stanowiska archiwalne

data aktualizacji 16 kwietnia 2020

icon_doc_pdf_small Komunikat UKNF dotyczący dostosowania podmiotów nadzorowanych do wymogów określonych w dyrektywach i rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
(z dnia 10 lipca 2015 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko UKNF w sprawie zabezpieczeń dla biur usług płatniczych skierowane do Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń
(z dnia 4 kwietnia 2012 r.)