Rynek emerytalny - stanowiska archiwalne

data aktualizacji 09 marca 2020

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r.
(z dnia 5 grudnia 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej PTE
(z dnia 8 grudnia 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI 
(z dnia 6 grudnia 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie posługiwania się w materiałach informacyjnych OFE pojęciem "okresowej porównawczej stopy zwrotu"
(z dnia 22 czerwca 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej  zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI
(z dnia 1 grudnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
(z dnia 2 grudnia 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie zasad polityki dywidendowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 r.
 (z dnia 27 marca 2014)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF ws. informacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) sporządzonych zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE
(z dnia 25 marca 2014)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
(z dnia 10 grudnia 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej dla rynku PTE
(z dnia 30 listopada 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych.
(z dnia 28 listopada 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie podziału zysków powszechnych towarzystw emerytalnych za 2011 r. 
(z dnia 16 stycznia 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące kapitałów własnych PTE
(z dnia 13 grudnia 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie interpretacji art. 14 ust. 8 Ustawy o emeryturach kapitalowych
(z dnia 4 lipca 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF odnośnie prowadzenia przez zakłady ubezpieczeń działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych po dniu 1 maja 2011 r.  
(z dnia 2 maja 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie interpretacji art. 14 ust. 8 Ustawy o emeryturach kapitałowych
(z dnia 1 marca 2011 r.)