Sektor kas spółdzielczych - stanowiska archiwalne

data aktualizacji 16 kwietnia 2020

icon_doc_pdf_small Pismo do Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego objęcia działalności kas i Kasy Krajowej nadzorem publicznym
(z dnia 4 sierpnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Pismo do Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych przekazujace do wiadomości decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
(z dnia 4 sierpnia 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie więzi członkowskiej
(z dnia 24 czerwca 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie postanowień statutów dotyczących funduszy własnych kasy
(z dnia 23 maja 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie postanowień statutów dotyczących przedmiotu działalności kasy oraz więzi członkowskiej
(z dnia 12 kwietnia 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie interpretacji wybranych zagadnień prawa bilansowego
(z dnia 27 marca 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie postanowień statutów dotyczących oceny zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów
(z dnia 14 marca 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Interpretacja niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
(z dnia 18 stycznia 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF zawierające oczekiwania dotyczące audytu wykonywanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(z dnia 14 sierpnia 2012 r.)