Rynek kapitałowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wystąpienie pokontrolne NIK (plik PDF)
Stanowisko UKNF (plik PDF)
Informacja o wynikach kontroli (plik PDF)
Końcowe stanowisko UKNF (plik PDF)

Stanowiska archiwalne