Rynek usług płatniczych

data aktualizacji 06 czerwca 2018

(z dnia 6 czerwca 2018 r.)


Stanowisko KNF w sprawie pośrednictwa dostawców usług płatniczych w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie kierowane do:
(z dnia 14 września 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie stosowania przez podmioty nadzorowane tzw. klauzul modyfikacyjnych
(z dnia 11 lutego 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące rozpatrywania reklamacji przez podmioty nadzorowane w związku z wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(z dnia 8 października 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Komunikat UKNF dotyczący dostosowania podmiotów nadzorowanych do wymogów określonych w dyrektywach i rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
(z dnia 10 lipca 2015 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie zabezpieczeń dla biur usług płatniczych skierowane do Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń
(z dnia 4 kwietnia 2012 r.)