Rynek usług płatniczych

data aktualizacji 03 czerwca 2020

icon_doc_pdf_small Stanowisko Urzędu KNF dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych
(z dnia 2 czerwca 2020 r.)

(z dnia 6 czerwca 2018 r.)
(z dnia 20 lipca 2017 r.)
Stanowisko UKNF dotyczące zmian ustawy o grach hazardowych kierowane do:
(z dnia 28 kwietnia 2017 r.)
Stanowisko KNF w sprawie pośrednictwa dostawców usług płatniczych w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie kierowane do:
(z dnia 14 września 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Krajowych Instytucji Płatniczych
icon_doc_pdf_small Biur Usług Płatniczych

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie stosowania przez podmioty nadzorowane tzw. klauzul modyfikacyjnych
(z dnia 11 lutego 2016 r.)
icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące rozpatrywania reklamacji przez podmioty nadzorowane w związku z wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(z dnia 8 października 2015 r.)