Sektor kas spółdzielczych

data aktualizacji 22 marca 2018

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dot. realizacji przez dostawców usług płatniczych obowiązków wynikających z ustawy dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw, implementującej postanowienia dyrektywy PAD
(z dnia 20 lipca 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące zmian ustawy o grach hazardowych
(z dnia 28 kwietnia 2017 r.)

icon_doc_pdf_small  Informacja o zasadach dostępu do podstawowego rachunku płatniczego
(z dnia 22 marca 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie zmiany numeru telefonu w bankowości internetowej, w kontekście wykrywania procederu sprzedaży rachunków
(z dnia 15 grudnia 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie nowych obowiązków informacyjnych banków i skok
(z dnia 16 listopada 2016 r.)

Wyniki kontroli NIK, dotyczącej sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) w latach 2013-2015
(z dnia 12 października 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Wystąpienie pokontrolne NIK
icon_doc_pdf_small  Końcowe stanowisko UKNF

Stanowisko KNF w sprawie pośrednictwa dostawców usług płatniczych w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie kierowane do:
(z dnia 14 września 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie umów kredytu i pożyczek udzielanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe oraz banki
(z dnia 25 lutego 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie stosowania przez podmioty nadzorowane tzw. klauzul modyfikacyjnych
(z dnia 11 lutego 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące rozpatrywania reklamacji przez podmioty nadzorowane w związku z wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(z dnia 8 października 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Pismo do Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego objęcia działalności kas i Kasy Krajowej nadzorem publicznym
(z dnia 4 sierpnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Komunikat UKNF dotyczący dostosowania podmiotów nadzorowanych do wymogów określonych w dyrektywach i rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
(z dnia 10 lipca 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie przetwarzania danych osobowych klientów przez instytucje finansowe
(z dnia 30 grudnia 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Pismo do Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych przekazujace do wiadomości decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
(z dnia 4 sierpnia 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF odnośnie działań, które powinny zostać podjęte przez podmioty nadzorowane w związku z rosnącą liczbą wpisów w rejestrze niedozwolonych postanowień umownych
(z dnia 11 lutego 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie outsourcingu w SKOK
(z dnia 28 stycznia 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie więzi członkowskiej
(z dnia 24 czerwca 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie postanowień statutów dotyczących funduszy własnych kasy
(z dnia 23 maja 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie postanowień statutów dotyczących przedmiotu działalności kasy oraz więzi członkowskiej
(z dnia 12 kwietnia 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie interpretacji wybranych zagadnień prawa bilansowego
(z dnia 27 marca 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie postanowień statutów dotyczących oceny zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów
(z dnia 14 marca 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie reprezentacji i głosowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na walnym zgromadzeniu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
(z dnia 24 stycznia 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Interpretacja niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
(z dnia 18 stycznia 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF zawierające oczekiwania dotyczące audytu wykonywanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(z dnia 14 sierpnia 2012 r.)