Sektor kas spółdzielczych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

  Wystąpienie pokontrolne NIK (plik PDF)
  Końcowe stanowisko UKNF (plik PDF)

  • Stanowisko KNF w sprawie pośrednictwa dostawców usług płatniczych w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie kierowane do:
    (z dnia 14 września 2016 r.)