Prospekt – ujawnienia dotyczące podstawy prawnej emisji papierów wartościowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt – ujawnienia dotyczące podstawy prawnej emisji papierów wartościowych

Pytanie 1. Czy wymagane jest ujawnienie w prospekcie informacji o uchwale wyrażającej zgodę na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w związku z uchwałą zarządu spółki w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego?