Prospekt – ujawnienia dotyczące czynników ryzyka związanych z wojną w Ukrainie - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt – ujawnienia dotyczące czynników ryzyka związanych z wojną w Ukrainie

Pytanie 1. W jakim zakresie emitent sporządzający prospekt powinien ujawnić w nim informacje odnośnie wojny w Ukrainie?