Oferta publiczna kierowana do pracowników lub osób zarządzających na podstawie wyjątku od obowiązku prospektowego, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. i Rozporządzenia 2017/1129 - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Oferta publiczna kierowana do pracowników lub osób zarządzających na podstawie wyjątku od obowiązku prospektowego, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. i Rozporządzenia 2017/1129

1. Jak prawidłowo zidentyfikować „pracownika” w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. i Rozporządzenia 2017/1129?

2. Kiedy mamy do czynienia z zatrudnieniem pracowniczym?

3. Kiedy mamy do czynienia z zatrudnieniem niepracowniczym?

4. Czy dla identyfikacji zatrudnienia pracowniczego ma znaczenie charakter współpracy łączącej emitenta lub jego przedsiębiorstwo powiązane z daną osobą fizyczną dla identyfikacji zatrudnienia pracowniczego?

5. Czy dla identyfikacji zatrudnienia pracowniczego ma znaczenie zakres dostępu danej osoby do informacji o emitencie?

6. Czy dla identyfikacji zatrudnienia pracowniczego ma znaczenie dostęp danej osoby do zasobów sieciowych emitenta?

7. Czy obowiązek zawiadomienia KNF o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej ma zastosowanie w przypadku, gdy jest kierowana do pracowników lub osób zarządzających na podstawie wyjątku od obowiązku prospektowego?