Oferta publiczna – zagadnienia różne - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Oferta publiczna – zagadnienia różne

1. Co to jest oferta publiczna?

2. Co może być przedmiotem oferty publicznej?

3. Kto może prowadzić ofertę publiczną?

4. Czy prowadzenie oferty publicznej zawsze wymaga zaangażowania firmy inwestycyjnej?

5. Kiedy rozpoczyna się oferta publiczna?

6. Przez jaki okres można prowadzić ofertę publiczną?

7. Czy można reklamować ofertę publiczną?

8. O czym należy pamiętać reklamując ofertę publiczną?

9. Czy zamiar prowadzenia reklamy oferty publicznej należy zgłosić do KNF?

10. Czy oferta kierowana do mniej niż 150 osób jest ofertą publiczną?

11. Jakie dokumenty należy udostępnić w związku z ofertą publiczną?

12. Czy udostępnienie dokumentu ofertowego po rozpoczęciu oferty publicznej pozwala na kontynuowanie tej oferty?