Prospekt sporządzany dobrowolnie - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt sporządzany dobrowolnie

Pytanie 1. Czy do prospektu sporządzanego dobrowolnie, tzn. w okolicznościach umożliwiających skorzystanie z wyjątku prospektowego, mają zastosowanie wszystkie wymogi ustanowione zarówno w przepisach unijnych jak i krajowych?