Prospekt – przedsiębiorstwo inwestycyjne, o którym mowa w załączniku 29 do Rozporządzenia 2019/980 - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt – przedsiębiorstwo inwestycyjne, o którym mowa w załączniku 29 do Rozporządzenia 2019/980

Pytanie 1. Jakiego rodzaju podmiot można kwalifikować jako „przedsiębiorstwo inwestycyjne”, o którym mowa w załączniku 29 Rozporządzenia 2019/980?

Pytanie 2. Czy firma inwestycyjna powinna być zawsze identyfikowana jako przedsiębiorstwo inwestycyjne, o którym mowa w załączniku 29 Rozporządzenia 2019/980 ?