Prospekt jednoczęściowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt jednoczęściowy

Pytanie 1. Co oznacza, że prospekt jest jednoczęściowy?