Prospekt jednoczęściowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Prospekt jednoczęściowy

Każdy prospekt musi zawierać informacje w określonym przepisami prawa w zakresie właściwym dla danego rodzaju emitenta, papieru wartościowego i oferty publicznej. W odróżnieniu od prospektu składającego się z zestawu dokumentów, prospekt jednoczęściowy to fizycznie jeden dokument (plik) obejmujący wszystkie takie informacje.

Źródło: art. 3 ust. 1 i 3 oraz art. 6 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole