Oferty publiczne o wartości poniżej 2.500.000 euro - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Oferty publiczne o wartości poniżej 2.500.000 euro

1. Jakie czynności powinien wykonać podmiot, który planuje przeprowadzenie oferty publicznej o wartości nie mniejszej niż 100.000 euro i mniejszej niż 1.000.000 euro, którą chce skierować do nieograniczonego kręgu adresatów?

2. Jaki dokument informacyjny powinna opublikować spółka akcyjna zamierzająca przeprowadzić ofertę publiczną akcji nowej emisji, o wartości nie mniejszej niż 100.000 euro, kierowaną do jej akcjonariuszy z zachowaniem prawa poboru?

3. Jakie informacje finansowe należy udostępnić, prowadząc ofertę o wartości co najmniej 100.000 euro, ale mniejszej niż 1.000.000 euro?

4. Co powinno zawierać memorandum informacyjne udostępniane w związku z ofertą o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 euro i mniejszej niż 2.500.000 euro?

5. Czy wartość oferty publicznej to to samo co zakładane wpływy brutto z oferty, o których mowa w art. 37a i 37b ustawy o ofercie publicznej?

6. Jak dokonać przeliczenia wartości oferty z PLN na EUR?

7. Jak należy liczyć okres poprzednich 12 miesięcy, o którym mowa w art. 37a i 37b ustawy o ofercie publicznej?

8. Jakie oferty należy uwzględniać, ustalając łączną wartość ofert przeprowadzonych w okresie poprzednich 12 miesięcy na podstawie art. 37a i 37b Ustawy o ofercie publicznej?