Postępowanie KNF ws. zatwierdzenia prospektu – kwestie różne - Komisja Nadzoru Finansowego

Postępowanie KNF ws. zatwierdzenia prospektu – kwestie różne

Równowartość w PLN opłaty z tytułu zatwierdzenia prospektu przez KNF należy ustalić według średniego kursu EUR ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym została wydana przez KNF decyzja ws. zatwierdzenia prospektu.

Źródło: art. 93a ustawy o ofercie publicznej, § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. poz. 2486, ze zm.)

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole