Postępowanie KNF ws. zatwierdzenia prospektu – kwestie różne - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Postępowanie KNF ws. zatwierdzenia prospektu – kwestie różne

Pytanie 1. W jaki sposób emitent powinien dokonać przeliczenia na PLN wartości opłaty z tytułu zatwierdzenia prospektu?