Oferta publiczna kierowana do mniej niż 150 osób - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Oferta publiczna kierowana do mniej niż 150 osób

1. Czy, w przypadku oferty publicznej do mniej niż 150 osób, adresatami reklamy powinny być te same osoby, do których kierowana jest ta oferta?

2. Kiedy powstaje obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego w przypadku oferty publicznej kierowanej do mniej niż 150 osób?

3. Czy pomimo ogłoszonego w Polsce stanu epidemii istnieje obowiązek sporządzenia, zatwierdzania i publikacji memorandum informacyjnego w przypadku oferty publicznej kierowanej do mniej niż 150 osób?

4. Czy w przypadku oferty publicznej kierowanej do mniej niż 150 osób, istnieje obowiązek zgłoszenia jej do ewidencji akcji prowadzonej przez KNF?

5. Czy emitent, który wielokrotnie w okresie 12 miesięcy przeprowadza oferty publiczne papierów wartościowych, powinien sumować wszystkich adresatów każdej z tych ofert w celu ustalenia obowiązku sporządzenia memorandum informacyjnego, jeżeli są wśród nich posiadacze tego samego rodzaju papierów wartościowych tego emitenta?