Oferta publiczna a okresy zamknięte w spółce - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Oferta publiczna a okresy zamknięte w spółce

Pytanie 1. Co należy rozumieć przez „transakcję”, o której mowa w przepisach ustanawiających tzw. okresy zamknięte dla członków władz spółki publicznej, w kontekście oferty publicznej akcji?

Pytanie 2. Czy zakaz dokonywania transakcji przez członków władz spółki akcyjnej w trakcie okresu zamkniętego uniemożliwia rozpoczęcie oferty publicznej akcji, w której taka osoba jest oferującym?