Prospekt – aktualizacja w trybie suplementu - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt – aktualizacja w trybie suplementu

Pytanie 1. Do kiedy emitent zobowiązany jest aktualizować prospekt obejmujący ofertę publiczną i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji istniejących jak i akcji nowej emisji?

Pytanie 2. Czy prospekt obejmujący dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji nowej emisji i praw do tych akcji (PDA) powinien być dalej aktualizowany w trybie suplementu aż do dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, mimo że PDA są już do niego dopuszczone i wprowadzone?

Pytanie 3. Do kiedy emitent zobowiązany jest aktualizować prospekt obejmujący różne oferty publiczne i nieobejmujący dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym?

Pytanie 4. Do kiedy emitent zobowiązany jest aktualizować prospekt sporządzony w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym różnych papierów wartościowych w różnym czasie?

Pytanie 5. Czy spółka publiczna ma obowiązek aktualizować prospekt w trybie suplementu, mimo że wypełnia zarówno bieżące jak i kresowe obowiązki informacyjne?

Pytanie 6. Czy emitent może powoływać się na identyfikację „oczywistego błędu” jako przesłankę do zmiany zapisów dotyczących określenia charakteru marży odsetkowej (a więc opisu konstrukcji papieru wartościowego) w zatwierdzonym prospekcie?

Pytanie 7. Czy emitent może powoływać się na identyfikację nowych oczekiwań potencjalnych inwestorów jako przesłankę do zmiany zapisów dotyczących określenia charakteru marży odsetkowej (a więc opisu konstrukcji papieru wartościowego) w zatwierdzonym prospekcie?

Pytanie 8. Czy po zatwierdzeniu prospektu podstawowego emitent może zmodyfikować cechy dłużnego papieru wartościowego emitowanego w ramach programu emisji?