Prospekt – zatwierdzenie przez KNF, gdy Polska nie jest państwem macierzystym emitenta - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt – zatwierdzenie przez KNF, gdy Polska nie jest państwem macierzystym emitenta