Postępowanie KNF ws. zatwierdzenia prospektu – pełnomocnik strony - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Postępowanie KNF ws. zatwierdzenia prospektu – pełnomocnik strony

Pytanie 1. Czy członek rady nadzorczej w spółce akcyjnej może zostać ustanowiony pełnomocnikiem tej spółki w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia jej prospektu?