Postępowanie KNF ws. zatwierdzenia prospektu – pełnomocnik strony - Komisja Nadzoru Finansowego

Postępowanie KNF ws. zatwierdzenia prospektu – pełnomocnik strony

Nie.

Członkowie rady nadzorczej, co do zasady, nie reprezentują spółki, a ponadto reprezentowanie spółki przez członka rady nadzorczej powoduje powstanie stanu jego faktycznej podległości i uzależnienia od zarządu spółki, co prowadzi do konfliktu interesów uniemożliwiającego właściwe wypełnianie przez członka rady nadzorczej obowiązków z tytułu pełnienia tej funkcji, a nadto jest stanem sprzecznym z prawem.

Powyższe wynika z dążenia do niedopuszczenia do połączenia w spółce funkcji nadzoru i zarządzania, dla zapewnienia efektywności i rzetelności wykonywania w funkcji kontrolnych. Ma to zapobiegać temu, by osoby i organy były jednocześnie oceniającymi i ocenianymi, nadzorującymi i nadzorowanymi.

Źródło: art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole