Prospekt – podsumowanie - Komisja Nadzoru Finansowego

Prospekt – podsumowanie

Nie.

Są trzy wyjątki od zasady, że w prospekcie powinno być podsumowanie jego treści:

  • w przypadku prospektu podstawowego, który nie zawiera informacji o ostatecznych warunkach emisji, nie ma obowiązku zamieszczania podsumowania (dokumentu podsumowującego). W takim bowiem przypadku podsumowanie dotyczące określonej pojedynczej emisji sporządza się dopiero wraz z ostatecznymi warunkami emisji dotyczącymi tej emisji i publikuje wraz z nimi,
  • w przypadku prospektu nieudziałowych papierów wartościowych, którymi obrót na rynku regulowanym ma być prowadzony wyłącznie między inwestorami kwalifikowanymi, lub
  • w przypadku prospektu nieudziałowych papierów wartościowych o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000 euro.

Źródło: art. 7 ust. 1 drugi akapit oraz art. 8 ust. 8 Rozporządzenia 2017/1129

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole