Prospekt – podsumowanie - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt – podsumowanie

Pytanie 1. Czy każdy prospekt musi zawierać podsumowanie (dokument podsumowujący)?