Prospekt składający się z zestawu dokumentów - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt składający się z zestawu dokumentów

Pytanie 1. Co oznacza, że prospekt składa się z zestawu dokumentów?

Pytanie 2. Czy prospekt podstawowy może być sporządzony w formie zestawu dokumentów?

Pytanie 3. Jak długo emitent może wykorzystywać dokument rejestracyjny do sporządzenia prospektu w formie zestawu dokumentów?

Pytanie 4. Czy emitent dysponujący zatwierdzonym dokumentem rejestracyjnym może na jego podstawie sporządzić prospekt w formie zestawu dokumentów dla dowolnego rodzaju papierów wartościowych?

Pytanie 5. Czy prospekt sporządzony w formie zestawu dokumentów może obejmować więcej niż jeden dokument ofertowy?

Pytanie 6. Od którego momentu liczy się okres ważności prospektu sporządzonego w formie zestawu dokumentów?

Pytanie 7. Czy emitent może wystąpić do KNF o zatwierdzenie od razu wszystkich dokumentów składających się na prospekt sporządzany w formie zestawu dokumentów?

Pytanie 8. Czy emitent może wystąpić do KNF o oddzielne zatwierdzenie każdego z dokumentów składających się na prospekt sporządzany w formie zestawu dokumentów?

Pytanie 9. W jakiej kolejności są zatwierdzane poszczególne dokumenty składające się na prospekt w formie zestawu dokumentów, jeżeli nie są składane do KNF jednocześnie ?

Pytanie 10. Czy emitent może złożyć do KNF wniosek o zatwierdzenie dokumentu ofertowego, mimo że nie dysponuje jeszcze zatwierdzonym dokumentem rejestracyjnym?

Pytanie 11. Co powinien zrobić emitent, którego intencją jest uzyskanie zatwierdzenia więcej niż jednego prospektu sporządzonego w formie zestawu dokumentów obejmującego ten sam dokument rejestracyjny?