Postępowanie KNF ws. zatwierdzenia prospektu – uchwała właściwego organu stanowiącego emitenta o emisji papierów wartościowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Postępowanie KNF ws. zatwierdzenia prospektu – uchwała właściwego organu stanowiącego emitenta o emisji papierów wartościowych

Pytanie 1. Czy zarząd spółki może skutecznie podjąć uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy zmiany w statucie spółki przyznającej zarządowi spółki uprawnienie do podejmowania takiej uchwały w ramach kapitału docelowego?

Pytanie 2. Czy załączenie do wniosku o zatwierdzenie prospektu uchwały zarządu powziętej przed zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy zmiany w statucie spółki przyznającej zarządowi spółki uprawnienie do podejmowania takiej uchwały w ramach kapitału docelowego jest brakiem formalnym uniemożliwiającym KNF merytoryczne rozpatrzenie takiego wniosku?

Pytanie 3. Czy niezałączenie do wniosku o zatwierdzenie prospektu dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na pozbawienie przez zarząd dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji jest brakiem formalnym uniemożliwiającym KNF merytoryczne rozpatrzenie takiego wniosku?