Testowanie przygotowanych raportów - Komisja Nadzoru Finansowego

Testowanie przygotowanych raportów

Tak, w odpowiedzi na liczne postulaty, aby wesprzeć emitentów w możliwie dobrym przygotowaniu się raportowania zgodnego z ESEF, UKNF udostępni funkcjonalność przesłania testowych wersji raportów ESEF w środowisku produkcyjnym Elektronicznego Systemu Przesyłania Informacji (ESPI).

Funkcjonalność będzie dostępna w okresie od 11 stycznia do 15 lutego 2021 r.

Funkcjonalność będzie dostępna dla wszystkich emitentów posiadających konta w systemie ESPI. Korzystanie z ww. funkcjonalności nie będzie wymagało dodatkowego zgłoszenia lub rejestracji.

Instrukcje dla emitentów dot. przesyłania testowego raportu zostaną zamieszczone na stronie www.knf.gov.pl na początku stycznia 2021r.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole