Przekazywanie i walidacja raportów - Komisja Nadzoru Finansowego

Przekazywanie i walidacja raportów

Tak. Poszczególne elementy raportu mogą zostać załączone w postaci oddzielnych plików.

Tak. Urząd w procesie walidacji stosuje wyłącznie reguły walidacyjne opublikowane przez ESMA. Niezależnie od błędów zwróconych podczas walidacji przesłany przez emitenta raport będzie przekazany do publicznej wiadomości i nie zostanie odrzucony. Ewentualne błędy stwierdzone podczas procesu walidacji, które nie będą miały charakteru ostrzeżeń, emitent będzie zobowiązany skorygować przesyłając raport korygujący.

W przypadku otrzymania informacji o błędach z walidacji przesłanego raportu emitent powinien dokonać weryfikacji raportu. W przypadku wystąpienia błędów, które nie mają charakteru ostrzeżeń, emitent powinien skorygować raport, a następnie przesłać go za pośrednictwem systemu ESPI.

WAŻNE!

Raport przesłany przez emitenta na Kancelarię Publiczną GPW, niezależnie od wyniku walidacji, przesyłany jest do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz agencjom informacyjnym zgodnie z Regulaminem korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

Regulamin dostępny jest pod linkiem https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Regulamin_korzystania_z_ESPI_66994.pdf

Tak, reguły walidacyjne zastosowane w trakcie testów są identyczne z regułami, które będą obowiązywały przy publikacji raportów rocznych za 2020 r.


Tak, w raporcie z walidacji znajdą się kody błędów wraz z ich opisami.

Tak, wyniki i raporty z walidacji będą przesyłane niezwłocznie nie później niż w terminie 24h od przesłania przez emitenta raportu.

Nie, na obecnym etapie nie jest planowane wdrożenie dodatkowych reguł walidacyjnych na bramce ESPI. W przypadku wprowadzania dodatkowych reguł walidacyjny stosowny komunikat zostanie przekazany emitentom z odpowiednim wyprzedzeniem.

Raport przesłany przez emitenta na Kancelarię Publiczną GPW, niezależnie od wyniku walidacji, przesyłany jest do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz agencjom informacyjnym zgodnie z Regulaminem korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). 

Regulamin dostępny jest pod linkiem https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Regulamin_korzystania_z_ESPI_66994.pdf

Z uwagi na obowiązujące regulacje brak jest możliwości zablokowania wysyłki błędnych raportów i ograniczenia się wyłącznie do przesyłania raportów technicznie poprawnych.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole