Help Desk - Komisja Nadzoru Finansowego

Help Desk

Kanał komunikacji do zgłaszania nieprawidłowości działania bramki ESEF lub wątpliwości związanych z jej działaniem nie ulega zmianie. 

Zgłoszenia awarii lub nieprawidłowości systemu ESPI mogą być zgłaszane: 

a)    za pomocą formularza - całodobowo i we wszystkie dni tygodnia  można zgłaszać awarie lub problemy natury technicznej   poprzez  formularz  zgłoszeń serwisowych dla systemu ESPI (https://www.knf.gov.pl/pomoc/formularze?articleId=56917&p_id=18). Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną do UKNF po godzinie 16:15 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane  w następnym dniu roboczym. Zgłoszenia muszą zawierać nazwę firmy i numer telefonu kontaktowego, pod którym można uzyskać informacje i szczegóły związane ze zgłoszeniem;

b)    telefonicznie - zgłoszenia o awariach i nieprawidłowościach natury technicznej dotyczące działania  można zgłaszać telefonicznie poprzez infolinię ESPI pod numerami telefonów:
22 262 40 00, 728 321 645, 882 789 180. Infolinia funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 8:15 do 18:00.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole