Kwestie dodatkowe - Komisja Nadzoru Finansowego

Kwestie dodatkowe

Możliwość przesyłania raportów w formacie ESEF za 2020 r. będzie udostępniona w ESPI od 4 stycznia 2021 r.

Nie, UKNF nie planuje udostępniania narzędzia dla emitentów do tworzenia sprawozdań ESEF.

Nie, uruchomienie nowej platformy do publikacji sprawozdań planowane jest na drugą połowę 2022 r.

Nie, prefix „ESEF” powinien zawierać jedynie załącznik, który zawiera otagowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Struktury DTS opisane są w specyfikacji XBRL Taxonomy Packages 1.0 

Link do dokumentu:https://www.xbrl.org/Specification/taxonomy-package/PR-2015-12-09/taxonomy-package-PR-2015-12-09.html

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole