Wielkość przesyłanych plików - Komisja Nadzoru Finansowego

Wielkość przesyłanych plików

Tak, zgodnie z treścią § 23 pkt 3 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informacje przekazywane przez uczestników Systemu nie mogą przekraczać 50 MB.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole