Odpowiedzi na pytania emitentów

data aktualizacji

Przedstawiamy odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zasad stosowania ESEF, w podziale na kategorie tematyczne. 

Poszczególne kategorie Q&A będą sukcesywnie rozbudowywane o kolejne zagadnienia.